Verdigrunnlag

TA er en TRADISJONSBÆRENDE OG NYTENKENDE organisasjon som driver barnehager med kristent verdigrunnlag. Dette kommer til uttrykk gjennom markering av kristne høytider og formidling av innholdet i den kristne kulturarv. Gjennom de voksnes arbeid og holdninger, utøves etisk veiledning som bygger på kristne og humanistiske verdier.​

Med utgangpunkt i visjonen, MULIGHETENES BARNEHAGER, vil vi være kreative og åpne for nye muligheter på alle områder av vår virksomhet. Vi ønsker å være en lærende organisasjon og fortsette å være i forkant når det gjelder utvikling og nytenkning innen barnehagesektoren i Trondheim.​

TA har som organisasjon valgt fire GRUNNVERDIER:TILGIVELSE, RESPEKT, ANSVAR OG MOT​ Verdiene skal styre våre valg og fortelle hva som er forventet atferd av den enkelte og av organisasjonen.

Vår ideologiske og pedagogiske plattform er TRADISJONSBÆRENDE og NYTENKENDE. Samtidig som vi er nytenkende ønsker vi å videreføre tradisjonen fra barneasylene som vektla barnets egenverdi der det var plass for både omsorg, lek og læring. Vi ønsker å skape et fristed for barn i dag, og bidra til en god hverdag for barn, foreldre og ansatte.