Progresjon

Alle mennesker er unike og utvikler og lærer i sitt eget tempo. Barn skal møte et rikt miljø som legger til rette for mestring, utforskning og læring.

Sirkelen illustrerer at barn normalt utvikler seg ulikt innenfor de ulike utviklingsområdene.

På noen områder utvikler det seg raskt, på andre trenger de mer tid. Barn er selv aktive i sin utforskning og læring gjennom sine interesser og valg av lek og aktivitet. De skal oppleve at de har tilgang til varierte og lærerike aktiviteter uansett alder. Pedagogens rolle er å sikre at alle
barn er i et stimulerende miljø, som utfordrer og gir
opplevelser av glede og mestring. Dette sikrer progresjon ut fra barnets egne forutsetninger.
Se også Rammeplanen om progresjon.