Om barnehagen

Midtbyen barnehage med avd. Byborgen og Elvetårnet ligger idyllisk til nede ved Nidelven.  Løkkan er vårt andre hus og er en avdeling i Midtbyen bhg. Løkkan ble etablert i 1993 og ligger trivelig til på Sanden. Det er gåavstand mellom husene.  

Våre avdelinger har ulike barnegrupper: Løkkan har en søskengruppe fra 1- 6 år. Elvetårnet har en småbarnsgruppe fra 1-3 år og Byborgen søskengruppe fra 2-6 år.  

Personalet  

Barnehagen ledes av en leder/styrer for begge husene. Barnehagen følger den lovpålagte pedagog- og bemanningsnormen. Avdelingene ledes av en pedagogisk leder og en barnehagelærer. Det øvrige personalet har ulik fagbakgrunn. 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen, de velger sine representanter til barnehagens Foreldreutvalg (FAU)og til Samarbeidsutvalg (SU). SU består av to representanter fra foreldre (en fra hvert hus, samt vara), to representanter fra eier og to representanter fra de ansatte. FAU har tradisjonelt hatt ansvar for minst et arrangement for barn og foreldre i løpet av året.