Kontakt oss

Administrasjon  
Telefon: 73876880, tast 4 for kontor   
E-post: mb@asylselskapet.no   
Postadresse:   
Elvegata 1 b. 7012 Trondheim  
Leder: Rita Myhre Johansen.
rmj@asylselskapet.no    
Mobil 95449783.   

Avdelinger og hus:   
Byborgen. Elvegata 1 b.   
Telefon: 73876880, tast 1 for Byborgen  
Mobil: 46864770  
bb@asylselskapet.no  

Elvetårnet.  Elvegata 1 b.   
Telefon:73876880, tast 2 for Elvetårnet  
Mobil: 94876480   
et@asylselskapet.no  

Løkkan.  Batterigata 4.b  
Telefon: 73876880, tast 3 for Løkkan  
Mobil: 99320536  
lb@asylselskapet.no    

Hjemmeside:   
https://ta-midtbyen.no

https://asylselskapet.no/