Årsrytme 2023-24

August – september  
Mål for perioden: Barna medvirker og utvikler små prosjekter. Trygghet, trivsel, omsorg og tilvenning.  Innarbeide forutsigbarhet, gode rutiner og system. Trygge overganger. Skape trygghet for de nye barna og de som starter i ny avdeling.  I Blålys uken blir vi kjent med trafikk og brann, ambulanse og politi.  
Årstid og tradisjoner  
Sommer/ høst i barnehagen. 
Høste det vi har sådd  
«Blålys uka» 
Trøndersk mat og matproduksjon 
 Foreldresamarbeid 
Tilvenning og første foreldresamtale med nye barn.  
Info. MyKid.  
«Bli kjent kaffe» for foreldrene ca. uke 35.  
Planleggingsdag 18.aug. 2023 

Oktober – november 
Mål for perioden: Barna medvirker og utvikler små prosjekter. Innarbeide forutsigbarhet, gode rutiner og system.  
Solidaritetsprosjekt “Vi kan hjelpe noen” (Forut) 
Årstid og tradisjoner 
Høst i barnehagen. 
Trøndersk mat og matproduksjon  
“Vi kan hjelpe noen”  
Vanntilvenning og for 4-5 åringene. 
Foreldresamarbeid 
Foreldremøte ca. uke 39. 
Høstdugnad i barnehagen 
Foreldresamtaler 
Samtaler om 1 åringen med TA- skjema.   
Planleggings dager 12.–13. okt. 2023

Desember 
Mål for perioden: Barna medvirker og utvikler små prosjekter. Barna skal bli kjent med ulike juletradisjoner og delta i forberedelse av sosiale julesammenkomster. 
Årstid og tradisjoner  
Vinter og Jul i barnehagen.   
Nissefest  
Julebesøk i kirken  
Lucia og Julefrokost 
Foreldresamarbeid 
Foreldresamtaler  
Julefrokost og Lucia 13. desember 

Januar – februar – mars   
Mål for perioden:  Barna medvirker og utvikler små prosjekter.
Vi vil gi barna mulighet for en trygg overgang, treåringene på Elvetårnet starter med besøksdager på Byborgen.
Barna skal få bli kjent med tradisjoner rundt påske.
Årstid og tradisjoner 
Vinter i barnehagen 
Samefolkets dag  
Fastelavnen og karneval 
Vinterlekdag 
Påske 
Foreldresamarbeid  
Foreldrekaffe uke 7  
Påskefrokost uke 12 
Planleggingsdag 26. Januar 2024 

April – mai – juni- juli 
Mål for perioden: Barna medvirker og utvikler små prosjekter 
Barna skal bli kjent med ny avdeling og sin skole. Vi forbereder barna på kommende overganger.   
Barna får mulighet mer lek og læring ute. 
Årstid og tradisjoner  
Vi feirer nasjonaldagen. 17.Mai fest på 16. mai. 
Barna deltar i planlegging og gjennomføring av kulturfest 
Vår og sommer i barnehagen 
«Vårens vakreste eventyr» i Domkirken.   
Uke 22-23 «Kulturuke og Kulturfest» 
PRIDE «Ulike sammen» verdsette og fremme, mangfold og gjensidig respekt.
Sommertur  
Foreldresamarbeid 
Nye barn inviteres til besøksdag 
Vårdugnad 
Foreldresamtaler 
«Kulturfest» uke 23 
Foreldrenes sommerfest i juni, med markering for skolebarna.  
Planleggingsdag 21.06.2024 
Feriestengt 2024: uke 28-29-30.