Åpningstid og planleggingsdager

Byborgen og Elvetårnet (Midtbyen)  
kl. 7. 15 – 16.30 mandag – fredag.   

Løkkan  
kl. 7. 30 – 16.30 mandag – fredag.    

Planleggingsdager og feriestengt.  
Etter vedtektene har barnehagen stengt julaften, nyttårsaften,  
onsdag før skjærtorsdag og fem planleggingsdager.  

Planleggingsdager 2023:   
18. august og 12.-13. oktober.  

Planleggingsdager 2024:  
26. januar og 21. juni  
Feriestengt 2024: Uke 28-29-30