Midtbyen barnehage

 Velkommen til Midtbyen barnehage og til et nytt barnehageår. Vi som jobber her, liker spennende opplevelser og utfordringer. Vi ser fram til å bli kjent med nye barn og til å dele gode hverdager med alle.

Vår årsplan består av en generell del som ligger på våre hjemmesider og denne delen som er spesiell for denne perioden.  

Midtbyen barnehage eies av Trondhjems Asylselskap og er landets første barnehage. Den ble etablert i 1837 og er 186 år.