Om TA

Det startet i 1827  

Da ble selskapet de Nødlidendes venner stiftet for å avhjelpe nød blant byens mange fattige barnefamilier.  

Det første barneasylet, Byens Asyl, kom i 1837. I 1840 ble Ihlen og Bakklandet Asyl stiftet og i 1893 Lademoen Asyl.  

Barneasylene var fristed for barn, med både en pedagogisk funksjon; oppdragelse, lek og læring, og en sosial funksjon; suppe, klær og sko, og en praktisk funksjon; å frigjøre kvinner til å jobbe i den voksende industrien.  

Selskapet endret i 1858 navn til Trondhjems Asylselskap (TA). Byens Asyl heter i dag Midtbyen barnehage og er ikke bare byens eldste barnehage, men også landets eldste.