FAU og SU

Foreldrenes Arbeidsutvalg, FAU  

FAU består av to representanter fra hver avdeling ved barnehagen. De velges av foreldrene på foreldremøtet om høsten. Fra FAU velges to representanter inn i barnehagens Samarbeidsutvalg, SU. FAU representantene kan kontaktes ved behov og informasjon om deres epostadresser er å finne på MyKid. FAU arrangerer hvert år en flott juletrefest. Sommerfesten i mai – juni arrangeres i barnehagen i samarbeid med personalet. Andre arrangement kan FAU ta initiativet til etter ønske. Ulike pedagogiske og konkrete spørsmål vedrørende driften drøftes i dialog mellom FAU og leder i barnehagen og personalet. Barnehagen ønsker et nært og godt samarbeid med FAU og foreldrene.  

Barnehagens samarbeidsutvalg, SU  

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen og består av to representanter fra foreldrene, to representanter fra ansatte og to representanter fra eier. Barnehagens styrer er saksbehandler, men har ikke stemmerett i samarbeidsutvalget.