Årets rytme 2024-25

August 

Tema: Bli kjent med barnehagen og nye venner 

Arrangement og foreldresamarbeid 

12.08.2024 Planleggingsdag 

September 

Tema: Høst og brannvern 

Uke 37-38 Brannvernuke for 3-6 år 

27.09.2024 Høsttakkefest i barnehagen 

Arrangement og foreldresamarbeid 

11.09.2024 Foreldremøte og foreldrerådsmøte 

12.09.2024 Foreldrekaffe m/ besøk av de som har sluttet i barnehagen 

Oktober 

Tema: Barn i andre land 

Uke 42-43 FORUT uker om barn fra andre land 0-3 år 

Arrangement og foreldresamarbeid 

10.-11.10.2024 Planleggingsdager 

16.10.2024 Dugnad 

24.10.2024 Internasjonal dag m/foreldrekaffe m/salg til FORUT 

November 

Tema: Vennskap, ta vare på hverandre og livet omkring oss 

Arrangement og foreldresamarbeid 

Aktiviteter om elektrisitet, lys og varme, vann 0-6 år 

Desember 

Tema: Advent 

Adventsamlinger onsdag formiddag 4.12, 11.12 og 18.12 

Julevandring i Lademoen kirke 3-4 år 

20.12.2024 Grøtfest 

Arrangement og foreldresamarbeid 

13.12.2024 St. Lucia, foreldrekaffe m/opptog med 5 åringene  

Januar 

Tema: Vinter 

Lek og aktiviteter ute i vinterværet 

Arrangement og foreldresamarbeid 

FAU arrangerer nyttårsfest for familier i barnehagen 

Februar 

Tema: Samenes nasjonaldag og VM i Trondheim 

Uke 5 og 6 Samenes kultur og nasjonaldag 

VM i Trondheim, glede med vinterleik  

Arrangement og foreldresamarbeid 

Mars 

Tema: Førstehjelp 3-6 år 

Uke 11-12 Førstehjelp 

Arrangement og foreldresamarbeid 

April 

Tema: Påske og vår 

Påskesamling for 4-5 åringer 

Påskevandring i Lademoen kirke 

Barnehagegudstjeneste   

Grønt Flagg: 

Klargjøre grønnsakhagene, busker og bed 

Følge med fugler og småkryp  

Mai 

Tema: Vår, 17.mai og sommerfest 

Grønt Flagg:  

Klargjøre grønnsakhagene, busker og bed 

Følge med fugler og småkryp  

Arrangement og foreldresamarbeid 

22.05.2025 Sommerfest, FAU og personalet arrangerer sammen

Besøk i barnehagen for de nye barna som skal starte til høsten 29.04-24.06.2025 

Juni 

Tema: Sommer, Grønt Flagg, avslutning for Moskusklubben 

Grønt Flagg:  

Følge opp grønnsakhagen såing og vanning 

Følge med livet i hagen fugler og småkryp 

Avslutning for Moskusklubben på 3-6 års avdeling 

Arrangement og foreldresamarbeid 

11.06.2025 Foreldremøte for nye foreldre i barnehagen 

Markeringer i amfiet når 6 åringene slutter før ferien 

Overføringsmøter med skolene 

Juli 

Tema: Sommeraktiviteter og Grønt Flagg 

Grønt Flagg:  

Følge opp grønnsakhagen såing og vanning 

Følge med livet i hagen fugler og småkryp 

Arrangement og foreldresamarbeid 

Foreldresamtaler  

Barnehagen er ferie-stengt uke 29 og 30