Dronning Mauds Minne barnehage

Barnehagen Dronning Mauds Minne (DMMB) ble startet opp høsten 1982 og ble helhetlig rehabilitert i 2005. Den drives i et godt bygg med en stor, flott utelekeplass. Barnehagen ligger i nydelige omgivelser ved DMMH, Høyskole for barnehagelærerutdanning.   

Vi ønsker at godhet og varme, vennlighet og omsorg skal prege atmosfæren i barnehagen. Barna skal i lek og samspill få utfordringer å vokse på, få kjenne på egne ressurser og kjenne seg inkludert og verdsatt i felleskapet.   

Personalet  

Barnehagen har 18 faste medarbeidere med høy fagkompetanse, mange med lang erfaring. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder som har barnehagelærerutdanning. Barnehagen følger Lov om Barnehagers krav til pedagogtetthet og grunnbemanning. Dyktige, faste vikarer tas inn ved fravær. Studenter og andre har praksis i barnehagen i løpet av året.  

Barnehagen DMM har siden oppstarten i 1982 hatt et nært samarbeid med DMMH og Trondheim kommune.   

Vårt pedagogiske arbeid

Vårt pedagogiske arbeid følger årets rytme med årstider, høytider og merkedager.

Vi legger til rette for at barna skal bli glade i naturen og oppleve gleden ved å utforske den.

Visjonen «Å ta vare på hverandre og livet omkring oss» gjennomsyrer vårt pedagogiske arbeid.

TA barnehagenes arbeid bygger på kristne og humanistiske verdier. Våre kjerneverdier er tilgivelse, respekt, mot og ansvar. Vi formidler kristne tradisjoner, verdier og fortellinger fra Bibelen med vekt på undring og opplevelse. Høytider fra andre kulturer/religioner markeres i samarbeid med barnas foreldre.

Vi lar oss inspirere av Reggio Emilia, en pedagogisk filosofi fra Italia. Vi inspireres av deres fokus på de estetiske fagområdene, på pedagogisk dokumentasjon i læringsprosesser og at barn skal erfare å være en aktiv og viktig del av et fellesskap i demokratiske prosesser. Barnas initiativ og fokus er utgangspunkt for mye av vårt pedagogiske arbeid gjennom året.