Øvrige medarbeidere

Styrer: Karina Ellingsen

Kokk: Wenche Asprem