FAU/SU

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
FAU består av 4-6 foreldrerepresentanter, slik at alle avdelingene er representert.

FAU arrangerer i samarbeid med barnehagens personale enkelte sosiale arrangementer, og er en viktig miljøskapende faktor i barnehagen. Representanter til FAU velges på det første foreldremøtet på høsten, fortrinnsvis for to år av gangen for å sikre kontinuitet.

FUG – Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i skolen (foreldreutvalgene.no)

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU)
Barnehagens samarbeidsutvalg er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen, og består av to representanter fra foreldre, to representanter fra ansatte og to representanter fra eier. Barnehagens styrer er saksbehandler, men har ikke stemmerett i SU.  Representanter til SU velges på det første foreldremøtet på høsten.​

Lenke: Samarbeidsutvalg, foreldreråd og FAU – Foreldreutvalget for …