Personalet avdeling Hagen

Pedagogisk leder: Karina Ellingsen

Barnehagelærer: Thomas Øygard

Barne- og ungdomsarbeider: Bjørg Iren Stordal

Fagarbeider/barnevernspedagog: Marte Møllenhus Sirås

Assistent: Morvarid Mohammad