Årshjul

AUGUST/SEPTEMBER
Bli kjent med barnehagen og hverandre i nye grupper.
Brannvernuke i uke 38.
Hagevandring; vi høster urter, frukt, bær og grønnsaker fra egen hage.
Skoleklubben inviterer barna som har begynt på skolen til gjensyn med barnehagen, på «gammelbarnsfest».
Samarbeidsprosjekt Credo kompetansesenter ( https://restaurantcredo.no/journal/credo-kompetansesenter ) – oppstart del 1, 27.september.

Foreldresamarbeid
Planleggingsdag 18.august. Barnehagen er stengt.
Foreldremøte med valg av representanter til FAU og SU.

OKTOBER/NOVEMBER
Samarbeidsprosjekt Credo kompetansesenter fortsetter i 7 uker (Trøndersk mat og matproduksjon).
Internasjonal uke hvor vi deltar på Forut sin solidaritetskampanje som avsluttes med en egen Forutfest. ( https://forut.no/barneaksjonen/ ).
Barna synger på Menighetens julemesse i Berg kirke.

Foreldresamarbeid
Tilbud om foreldresamtaler/ oppfølgingssamtaler nye barn.
Tilbud om ICDP.
Planleggingsdager 12. og 13. oktober. Barnehagen er stengt.
Avslutningsfest i forbindelse med FORUT-aksjonen. Samarbeid mellom FAU og barnehagen.
Barn, foreldre, familie og venner inviteres til julemesse i Berg kirke.

DESEMBER
Felles julebok og felles adventskalender.
Luciafeiring i barnehagen med Luciatog og servering av lussekatter.
Julegudstjeneste i Berg kirke der besteforeldre inviteres med.
Julegrøt med besteforeldre i barnehagen.
Adventsstund og juleforberedelser.

JANUAR/FEBRUAR
Prosjektarbeid etter barns interesser/initiativ.
Karnevalsfeiring.
Markering av samenes nasjonaldag.
Henge opp webkamera i fuglekassene ute.

Foreldresamarbeid

Planleggingsdag 26. januar. Barnehagen er stengt.

MARS/APRIL
Påskevandring i Berg kirke.
TA-barnehagene arrangerer «Vårens vakreste eventyr» i Nidarosdomen, for alle byens barnehager.
Vi følger småfuglene med webkamera i fuglekassene ute.
Humlekasse.

Bokprosjekt

Foreldresamarbeid
Tilbud om foreldresamtaler/overføringssamtaler.
Påskefrokost.
Barnehagen har stengt i skolens ferie.
Alle foreldre og besteforeldre er velkommen til å bli med på «Vårens vakreste eventyr» i Nidarosdomen.
Tilbud om ICDP.

MAI/JUNI
Felles bokfestival for alle avdelinger.
Rusken-aksjon med opprydding i nærmiljøet.
Vi sår og planter.
Avslutning for skoleklubben.
17. mai-markering.
Felles sommerfest.

Foreldresamarbeid
Bli kjent-samtale nye foreldre.
Informasjonsmøte nye foreldre.
Vårdugnad i barnehagen.
FAU/barnehagen samarbeider om sommerfesten.
Planleggingsdag 21. juni. Barnehagen har stengt.