Åpningstid, kontaktinformasjon og planleggingsdager

Åpningstiden er 07.15 – 16.30

Kontaktinformasjon

Styrer for begge hus er Lillian Reberg, 917 55 060, lr@asylselskapet.no

Domkirken avdeling Solsikken: 916 21 407, Strindvegen 18

Domkirken avdeling Regnbuen: 414 51 920, Strindvegen 18

Barnas hus avdeling Brum: 913 32 759, Guttorms gate 4

Barnas hus avdeling Hurre: 917 82 515, Guttorms gate 4

Planleggingsdager 2024/2025

Mandag 12. august 2024

Torsdag 10. og fredag 11. oktober 2024

Fredag 31. januar 2025

Fredag 20. juni 2025